Paletizace a Balení

Společnost Robix – ve spolupráci s integrátory – je schopna Vám nabídnout hotové, kompletní linky pro paletizaci a balení.