Paletizace a Balení

Společnost Comau – ve spolupráci s integrátory – je schopna Vám nabídnout hotové, kompletní linky pro paletizaci a balení.